Annonsørinnhold: – Geografisk teknologi er viktig for samfunnssikkerhet og beredskap


SAMARBEID: Nødetatene samler seg rundt en felles kartplattform. Det gjør det enklere å koordinere og samarbeide på tvers av etatene ved større hendelser. Bildet er fra en antiterrorøvelse utenfor Stortinget i Oslo sentrum.

Kortere responstid, økt samhandling og større muligheter for analyse. Det er Politiets erfaringer etter fire år med Geodatas kartverktøy på operasjonssentralen (112). Nå er det norske teknologiselskapet i full gang med å utvikle ny kartplattform for Brannvesenet (110) og Ambulansetjenesten (113). Geodata ser et stort potensial for at flere aktører kan samhandle på en felles plattform.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Alle nødetatene har i flere år hatt behov for en ny teknologisk kartplattform til sine operasjonssentraler. Vi startet med Politiet i 2018, og nå er arbeidet godt i gang med brannvesenet og ambulansetjenesten. Dette er et arbeid vi gjør i samarbeid med Locus Solutions, sier kundeansvarlig i Geodata, Christer Sandum.

Geodata er markedsledende i Norge på geografisk informasjonsteknologi, med eksperter og programvare som hjelper deg å presentere, analysere og visualisere data i digitale kart.

Meld deg på Geodatas webinar 19. mai: Kart i beredskap

AVGJØRELSER: Geodatas kartverktøy hjelper Operasjonssentralen å ta de riktige avgjørelsene når hvert sekund teller. Nå utvikler teknologiselskapet lignende verktøy for Brannvesenet og Ambulansetjenesten.

Gir et felles situasjonsbilde

– Enkelt forklart, hjelper kartplattformene nødetatene med å raskt identifisere hvor en hendelse har funnet sted og hvor den nærmeste og beste ressursen er for å bistå i hendelsen, forklarer Sandum.

At nødetatene samler seg rundt en felles plattform, gjør det enklere å koordinere og samarbeide på tvers av etatene ved større hendelser. Det sikrer at alle rykker ut til samme lokasjon, beregner hvor lang tid det tar å komme til hendelsesstedet, og eventuelt hvem som kommer først fram.

VIKTIG: Gode kartverktøy er når vi skal velge de riktige ressursene til oppdragene. Det sier Henning Fjellet, politiinspektør i beredskapsavdelingen i Politidirektoratet.

Henning Fjellet i Politidirektoratet forteller at det er viktig at alle sitter med lik forståelse av en hendelse, og at kartløsningene bidrar til etablering av felles situasjonsbilde mellom nødetatenes nødmeldesentraler og ressursene ute i felt.

– For oss i Politiet er det viktig at vi kommer raskest mulig frem til de alvorligste hendelsene med de ressursene vi har tilgjengelig til enhver tid. Gode kartverktøy er derfor viktig når vi skal velge de riktige ressursene til oppdragene, og kjøretidsberegninger i kartet legger til rette for ressursdisponering som gir raskest mulig respons, forklarer Henning Fjellet.

LES OGSÅ: Raskere responstid med geografisk analyse

– Behov for en plattform for felles samhandling

Sandum forklarer videre at Geodatas løsning til nødmeldesentralene er basert på ArcGIS-plattformen, en markedsledende plattform for behandling og analyse av geografiske data og kart. Det betyr at nødetatene i tillegg til kartverktøyet også får en plattform som kan benyttes til analyse, planlegging og krise/aksjonsstøtte.

POTENSIAL: Kundeansvarlig i Geodata, Christer Sandum håper flere aktører kan samordne seg og bruke samme teknologi for å enklere kunne samhandle under kriser og hendelser.

Nå ser Sandum potensial for at flere aktører kan bruke samme teknologi for å enklere kunne samhandle under kriser og hendelser.

– I den senere tiden har vi opplevd kriser og hendelser som har krevd kompetanse, innsats og koordinering på tvers av mange ansvarsområder. Dette kan være aktører som Forsvaret, Statens vegvesen, NVE, helsevesenet, hjelpeorganisasjoner, fylker og kommuner, for å nevne noen, sier han og legger til:

– For svært mange er ArcGIS et fag- og forvaltningssystem for geografiske data, og brukes i dag av mange private og offentlig aktører. Men med utvidelser, som modulen ArcGIS Mission, kan denne plattformen også brukes innen beredskap og krisehåndtering, forklarer han.

RASKERE: Nytt kartverkøy skal bidra til at 110-nødsentralene i fremtiden enda raskere kan gi befolkningen riktig hjelp i nødsituasjoner.

Støttes av forskning

Geodata har nylig bistått Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) i et pilotprosjekt for samordnet krisestøtte. Scenarioet som ble tegnet opp var pandemihåndtering, samtidig som det skjedde et større skred. Geodatas oppgave var å utarbeide et verktøy for samordnet krisestøtte, som skulle benyttes i en faktisk simulering med mange involverte parter.

ENKLERE: Et felles verktøy gjør det enklere å koordinere kriseinnsats, mener seniorrådgiver ved Samfunnssikkerhet og beredskap hos Statsforvalteren i Innlandet Matti Fossum.

For å sikre et godt fundament for piloten var en rekke aktører involvert i prosjektet; Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde Kors, NAV, Politiet, Sykehus og Statsforvalteren i Innlandet.

– Min erfaring ved å benytte et felles verktøy i prosjektet/spillet, på tvers av flere ansvarsområder, var at det ble mye enklere å samarbeide og koordinere innsatsen, forteller seniorrådgiver ved Samfunnssikkerhet og beredskap hos Statsforvalteren Innlandet, Matti Fossum, som har over syv års erfaring som innsatsleder i Politiet.

– Robust og solid verktøy

Geodatas Christer Sandum håper at man i enda større grad samles rundt felles løsninger og grensesnitt, som gjør det enklere å samarbeide ved større hendelser og kriser.

– Nå er systemene og kartløsningene våre i bruk hos Politiet og snart også i de øvrige nødmeldesentralene. Det betyr at vi har et robust og solid verktøy, som kan gjøre mye godt også for andre etater når behovet for samhandling og koordinering kommer, slår Sandum fast.

Slik bruker Operasjonssentralen kartsystemet fra Geodata:

Nicolai Scharffenberg, fag- og opplæringsansvarlig i operasjonsentralen i Oslo Politidistrikt, forteller at Operasjonssentralen er avhengige av fremtidsrettede tekniske løsninger som hjelper politiet med å disponere ressursene effektivt og velge riktige ressurser til det enkelte oppdrag.

– Vårt samfunnsoppdrag er å sørge for å gi publikum riktig hjelp så raskt som mulig. Umiddelbar avklaring av kjøretid i kartet bidrar samtidig til at vi treffer innenfor kravene til responstid, sier han.

Meld deg på Geodatas webinar 19. mai: Kart i beredskapSource link

Leave a Comment